دوست و دشمن
20 بازدید
موضوع: اخلاق و عرفان

هزار دوست کم است و یک دشمن زیاد!