رابطة خیانت، لیاقت و اعتماد
47 بازدید
تاریخ ارائه : 1/5/2014 7:13:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

اگر موفق شدید به کسی خیانت کنید، آن شخص را احمق فرض نکنید. بلکه بدانید او خیلی بیشتر از آنچه لیاقت داشته‌اید به شما اعتماد کرده است.