لبخند، لبخند و لبخند
49 بازدید
تاریخ ارائه : 1/6/2014 11:47:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

لبخند ارزانترین راهی است که می‌شود با آن، نگاه را وسعت بخشید.