راستی چه چیزی مهم است و چه چیزی نه!
47 بازدید
تاریخ ارائه : 1/15/2014 11:14:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

تاریخ «تولدت» مهم نیست، تاریخ «تبلورت» مهم است.

اهل کجا بودنت مهم نیست، اهل و بجا بودنت مهم است.

منطقة زندگیت مهم نیست، منطق زندگیت مهم است.

گذشته زندگیت مهم نیست، امروزت مهمه که چه گذشته‌ای را برای فردات می‌سازی.