رابطة نگرش‌ها و خلق سلیقه‌ها
48 بازدید
تاریخ ارائه : 2/9/2014 9:13:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

این دیدگاه است که تفاوت‌ها را خلق می‌کند… باران که می‌بارد همه پرنده‌ها به دنبال سر پناه‌اند، اما عقاب برای اجتناب از خیس شدن بالاتر از ابرها پرواز می‌کند.