آیا مدیریت اسلامی داریم؟
46 بازدید
محل نشر: مجلة نخل شهداد، فصلنامة تخصصی مدیریت در اسلام، شمارة 9، ص 45
نقش: نویسنده
سال نشر: 1386/03/05
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در پاسخ این سوال باید جهات مختلف را در نظر بگیریم. با چند مقدمه به آنها اشاره می کنم: حکومت اساساً از مقوله شرع نیست. حکومت و دولت بنیاداً وموضوعاً امری است بشری و شکل و سازمان و عملکرد و وظایف آن کاملا تابع زمان و مکان است.
دانلود