بررسی عقل و ایمان، از دیدگاه مرتضی مطهری و آلوین پلنتینگا
50 بازدید
محل نشر: مجلة پژوهه، شمارة 32، ص 27
نقش: نویسنده
سال نشر: 1387/08/14
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
مقاله‌ای که در پیش‌رو دارید، برگرفته از پایان‌نامة دانش‌پژوه محترم، «علاءالدین ملک‌اف»، از جهوری آذربایجان است که در رشتة فلسفة غرب، مقطع کارشناسی ارشد، با راهنمایی دکتر «محمد سعیدی‌مهر» و مشاورة دکتر «ابوالفضل کیاشمشکی» و داوری دکتر «امیر دیوانی»، در دانشگاه مفید دفاع شده است. یادآوری می‌شود، این پایان‌نامة ارزشمند، در جشنوارة بین‌المللی «حکمت مطهر» سال جاری، رتبة نخست را کسب کرده است. همان‌طور که می‌دانید، از بحث‌های مهم، در معرفت‌شناسی دینی و فلسفة دین، «عقل و ایمان» است. شیوه‌های گوناگونی، برای توجیه ایمان به خداوند، که شاخص‌ترین مصداق اعتقاد دینی است، وجود دارند؛ در این پایان‌نامه، نسبت عقل و ایمان، در تطبیق اندیشه‌های استاد «مرتضی مطهری» و «آلوین پلنتینگا» واکاوی شده است، باهم آن را مرور می‌کنیم.
دانلود