İSLAM FƏLSƏFƏSİ
47 بازدید
محل نشر: Son Ümid jurnalı, № 8, səh 36
نقش: نویسنده
سال نشر: 1388/06/25
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
İslam fəlsəfəsi mürəkkəb bir elm olaraq, antologiya, qnoseologiya- idrak nəzəriyyələri, (antologiya dinşünaslıq, teologiya, psixologiya və əsas bəhslərdən sayılan "vücud" və "mahiyyət" və bunların ətrafında gedən məsələlərlə bağlıdır.) kimi müxtəlif məsələlərdən bəhs edir. Bu məsələlər İslam aləmində çox mühüm və geniş fəlsəfi kitab sayılan, İbn Sinanın təlif etdiyi "Şifa"dan tutmuş Sədrülmütəəllihin Molla Sədranın yazdığı "Əsfar" kitabınacan əsas məsələlərdən hesab olunurlar. İslam fəlsəfəsi bəhsində söhbətimizi üç məsələyə aydınlıq gətirməklə qabağa aparacağıq:
دانلود