وحی از دیدگاه ابو نصر فارابی و صدرالمتألهین شیرازی
43 بازدید
محل نشر: مجلة پژوهه، شمارة 34، ص 8
نقش: نویسنده
سال نشر: 1387/12/16
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
وحی پایه و اساس نبوت و از امور ضروری ادیان آسمانی است، همچنین وحی ارتباط مرموز و ویژه‌ای بین خدا و انسان‌های ممتاز و برگزیده‌ای است که پیامبر نامیده می‌شوند. تبیین فلسفی وحی به عنوان یکی از دیرینه‌ترین، مشهورترین و عمیق‌ترین دغدغه‌های بشری، از زمانهای قدیم تا تجدد بوده و بی‌تردید، یکی از مهم‌ترین مسایل الهیاتی معاصر، در جهان آشوبناک امروزی است. امروزه یکی از مسائل مهم در فلسفه که اندیشمندان مسلمان به آن توجه داشته و نظریات خاصی ابراز نموده‌اند، تبیین فلسفی وحی است. از مهم‌ترین دیدگاه‌ها، دو دیدگاه متفاوت یعنی، دیدگاه فارابی و صدرای شیرازی است و با توجه به این که هر دو فیلسوف مسلمان و مؤسس مکتب هستند (فارابی به عنوان مؤسس فلسفۀ اسلامی و صدرالمتألهین شیرازی به عنوان مؤسس حکمت متعالیه)، مقایسه و تطبیق نظریاتشان، اهمیت زیادی دارد. کلید واژگان: وحی، فارابی، ملاصدرا
دانلود