تأملی در مقالۀ «نگاهی به اندیشۀ اصالت ملکوت»
45 بازدید
محل نشر: مجلة آفاق، شمارة 27، ص 30
نقش: نویسنده
سال نشر: 1387/04/14
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در صفحات 24 تا 26، شمارة 25 – 26، دوماهنامة آفاق، مقاله‌ای از استاد محسن غرویان با عنوان «نگاهی به اندیشة اصالت ملکوت» به طبع رسیده بود. بعد از خواندن این مقاله چند پرسش اساسی ذهن اینجانب را درگیر نمود. البته اینجا با کسب اجازه از استاد چند تا سؤال با رویکرد پرسش‌جویانه دارم. از این حیث از استاد محترم خواهشمندم در صورت صلاحدید پاسخی مرقوم بفرمایند. از سوی دیگر با همۀ احترام و فضیلتی که برای استاد قائلم مانع این نمی‌شود که چیزی را که نمی‌دانم بپرسم و یا نقدی که هست ننمایم. چون هم فلسفه محل نزاع آراء بوده و هم دیدگاهی نو باید با همچنین پرسشهایی پروبال گرفته و حل گردد. چنانچه ارسطو می‌گوید: «من استادم افلاطون را دوست دارم ولی حقیقت را از استادم هم بیشتر دوست دارم».
دانلود