وحدت و جنبه‌های آن
45 بازدید
محل نشر: مجلة آفاق، شمارة 29-30، ص 42
نقش: نویسنده
سال نشر: 1387/10/16
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
وحدت دو جنبه دارد: وحدت نظری و وحدت عملی. در صورتی وحدت حقیقی وجود واقعی پیدا خواهد کرد که هر دو نوع وحدت تحقق یابد. البته وحدت نظری را نباید به معنای وحدت در عقائد معنی کرد. بلکه منظور موضعگیری واحد در برابر قضایا و مسائل مهم و محوری و اساسی جهان اسلام است.
دانلود