عزاداری در آذربایجان
48 بازدید
محل نشر: مجلة آفاق، شمارة 36، ص 38
نقش: نویسنده
سال نشر: 1388/10/16
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
تاریخچة مختصر عزاداری اولین عزاداری در سوریه – شام – توسط اهل بیت در خرابة شام و بارگاه یزید انجام گرفت که دوست و دشمن را متأثّر ساخت. وجود مرقد حضرت زینب (س)، حضرت رقیّه، و مزار «رأس الحسین» و مقام رؤوس شهداء در باب الصغیر و رفت و آمد زائران در این مکان‌ها باعث توسعه و رونق عزاداری در شام شده است.
دانلود