طلعت شمس
47 بازدید
محل نشر: مجلة آفاق، شمارة 38، ص 110
نقش: نویسنده
سال نشر: 1389/03/16
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
معلمی سوختن است، سوختنی که می‌سوزد ولی نمی‌سوزاند، هدایت می‌کند و گمراه نمی‌سازد. آتش درونش برد است و سلام و دود او همچون عود و رایحه‌اش جهانگیر. معلم چراغ هدایت و کشتی نجات است. معلم راهنمای خوبی‌ها و نیکی‌ها و هدایتگر و بیدار کننده است.
دانلود