کمال و استکمال نفس انسان به روایت صدرالدین شیرازی
54 بازدید
محل نشر: مجلة طلوع نور، شماره 35، ص 23
نقش: نویسنده
سال نشر: 1390/03/16
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
بحث این مقاله پیرامون «انسان کامل» از دیدگاه صدرالمتالهین است. فلسفه ملاصدرا یا حکمت متعالیه ترکیبی است موزون از اندیشه های کلامی، فلسفی، عرفانی گذشتگان همراه با ابداعات و ابتکارات فکری ایشان است. ایشان اندیشه‌های عقلی را با آیات قرآنی و احادیث اسلامی درآمیخته است و از آن مجموعه‌ای موزون به وجود آورده است. در حکمت متعالیه عقل با نقل، برهان با قرآن نه تنها متضاد نیستند، بلکه مؤید و مکمّل یکدیگرند. در این مقاله کمال و استکمال نفس انسان و خاصه انسان کامل را از دیدگاه ملاصدرا بررسی شده‌است. وی بر اساس قواعدی چون اصالت وجود، حرکت جوهری و... توانسته مسئلة نفس را از مرحله‌ای به مرحله‌ای دیگر ببرد. کلید واژگان: انسان کامل، مراتب کمال، نفس، عقل، ولایت، ملاصدرا.
دانلود