مبانی نظری و تدابیر عملی علم دینی یا اسلامی‌سازی علم
54 بازدید
محل نشر: چکیده مقالات همایش دین در تاریخ تحولات علم، ص 23
نقش: نویسنده
سال نشر: 1388/12/16
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
چکیدة این مقاله را با دو پرسش مطرح می‌نمایم که پاسخ آنها در این مقاله آمده است. چرا در دوران تمدن اسلامی که علوم طبیعی، ریاضی و... رونق داشت، عالمان بزرگ هیچ جدایی بین علمشان و دینشان نمی‌دیدند؟ و نیز چرا از ابتدای شروع علم جدید و پیشرفت سریع علم در غرب کم کم این توهّم پیش آمدکه علم حلّال همة مشکلات است و در بسیاری از محافل، علم جای دین را گرفت و علم‌مداری (ساینتیسم) خود نقش دین را ایفا کرد و یا تعارض علم و دین این مسئله را پیش بردند. کلید واژگان: علم، دین، علم دینی، اسلامی‌سازی دانش‌ها، عقلانیت
دانلود