عاشورا از نگاه اندیشمندان جهان
43 بازدید
محل نشر: مجلة زمزم معارف، شمارة 27، ص 36
نقش: نویسنده
سال نشر: 1389/10/16
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
تأثیری که حادثه کربلا و قیام حسین بن علی (علیهماالسلام) بر اندیشه مردم جهان، حتی غیر مسلمانان داشته، بسیار است. عظمت قیام و اوج فداکاری و ویژگیهای دیگر امام و یارانش سبب شده که اظهار نظرهای بسیاری درباره این نهضت و حماسه آفرینان عاشورا داشته باشند. نقل سخنان همه آن کسان کتاب قطوری می‌شود. به ویژه که برخی از نویسندگان غیرمسلمان مستقلا کتابهایی درباره این حادثه نوشته‌اند. در اینجا تنها تعدادی اندک از این نظرها (از مسلمان غیرمسلمان) آورده می‌شود.
دانلود