کشور بوسنی و هرزگوین
46 بازدید
محل نشر: مجلة زمزم معارف، شمارة 28، ص 52
نقش: نویسنده
سال نشر: 1389/12/16
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
آشنایی با مسلمانانی که در بخشی از اروپا زندگی می‌کنند و از زمان ورود اسلام به آن سرزمین با حوادث گوناگونی دسته و پنجه نرم کرده‌اند تا هویت دینی و اسلامی خود را حفظ کنند برای همة خوانندگان مسلمان لذت‌بخش وآموزنده می‌باشد. حساسیت جغرافیایی و ابعاد سیاسی – اجتماعی سرزمین بوسنی و هرزگوین، این کشور را به کانون توجه قدرت‌ها تبدیل نموده است. آنچه بر اهمیت پرداختن به آن در این عصر می‌افزاید، مسائل وحوادثی است که در پایان قرن بیستم رخ داده است و در این نوشتار به مباحث تاریخی و گوشه‌هایی از واقعیتها و رویدادهای آنکشور پرداخته می‌شود.
دانلود