ИСЛАМ ӨЛКӘЛӘРИНДӘ ОЛАН ИНҜИЛС ҸАСУСУ ҺЕМҒЕРИН ХАТИРӘЛӘРИ
46 بازدید
محل نشر: “НӘВЗ” ГӘЗЕТИНИН ӘЛАВӘСИ, ИКИ ДҮНЈА, ИЈУЛ 2001, № 06, сәһ 2
نقش: نویسنده
سال نشر: 1380/04/15
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
Vəhhabilik 18 əsrin ortalarında İslamın hənbəlilik məzhəbi daxilində yaradılmış dini cərəyandır Bu təriqənin əsası Məhəmməd ibni Əbdülvəhhab adlı ərəbistanlı bir şəxs tərəfindən qoyulduğu üçün onun atasının adı ilə vəhhabilik adlandırılmışdır.
دانلود