معلمی را پاس بداریم و معلمان را ارج بنهیم
48 بازدید
محل نشر: مجلة زمزم معارف، شمارة 29، ص 13
نقش: نویسنده
سال نشر: 1390/02/14
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
ای تو مرا نادره آموزگار افسر زرّین به سر روزگار روشنی جان من از جان توست خندة من از لب خندان توست معلمی سوختن است، سوختنی که می‌سوزد ولی نمی‌سوزاند، هدایت می‌کند و گمراه نمی‌سازد. آتش درونش برد است و سلام و دود او همچون عود و رایحه‌اش جهانگیر. معلم چراغ هدایت و کشتی نجات است. معلم راهنمای خوبی‌ها و نیکی‌ها و هدایتگر و بیدار کننده است.
دانلود