چگونگی شکل‌گیری و پیدایش صهیونیزم
46 بازدید
محل نشر: مجلة اندیشة تقریب، شمارة 19، ص 89
نقش: نویسنده
سال نشر: 1388/06/16
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
از مهمترین مباحث هر مکتبی دشمن شناسی از دیدگاه آن مکتب است. هر موجودی در عالم اگر بخواهد بقای خودش را تضمین کند. لابد باید دشمنان خودش را بشناسد. تا در برابر دشمن بتواند ابراز دفاعی لازم را اتخاذ بکند. در این موضوع حتی حیوانات هم از این قاعده مستثنی نیستند. هیچ حیوانی دچار صیاد نشد مگر اینکه غفلت او را گرفت. از این رو امام خمینی (ره) می فرماید: هیچ آزاده ای اسرائیل را به رسمیت نمی شناسد. آیۀ 82 سورۀ مائده هم دشمن شناسی و هم اولویت بندی را در درون خویش جمع نموده است. «لتجدنّ اشدّالناس» دشمن درجه اول یهود است. اولاً و آخراً اگر یک روز قرآن عوض شد دشمن درجه یک هم عوض می شود. الآن باید در قرآن هر کجا به اسم یهود برخورد می شود باید به صهیونیزم تفسیر شود. در مرحلۀ بعد «الذین اشرکوا» یعنی مشرکین در این اولویت بندی قرار می گیرند. اصلاً از مسیحی ها دشمن نیست، آنها را دوست حساب کنید. با اینکه اینها هم دشمن هستند. در این مقاله بیش از هر چیز به شکل گیری اولیۀ صهیونیزم پرداخته ایم. در این راستا چهار وجه صهیونیزم یعنی صهیونیزم اقتصادی، سیاسی، مذهبی و مدنی را بررسی نموده و مختصراً توضیح داده ایم. سپس اهمیت یافتن خاورمیانه در نظر لرد روچیلد و تشکیل مقدمات لازم برای تسلط و سلطه به خاورمیانه بهترین گزینۀ ایجاد حکومت یهودی در آن منظقه را تبیین نموده ایم. در این راستا هر چهار وجه صهیونیزم فعال بوده است و دست به دست هم داده تا اینکه بتواند یک حکومت قدرتمند یهودی بیافریند و اینکه بعدها در نتیجۀ این تلاشها حکومت موعود اسرائیل ساخته شد. در آخر به مشکلات جدی صهیونیزم اشاره شده و اینکه برای حل این مشکلات پست صهیونیزم هم که وارد صحنه شده بود نتوانست از عهدۀ این برآید. کلید واژگان: صهیونیزم؛ صهیونیزم اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و مذهبی؛ اسرائیل؛ روچیلد؛ بالفور.
دانلود