هم‌زیستی گروه‌های مختلف در اندیشة فتح‌الله گولن
23 بازدید
محل نشر: مجلة اندیشة تقریب، شمارة 25، ص 77
نقش: نویسنده
سال نشر: 1389/12/16
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
جنبش فتح‌الله گولن [Fethullah Gülen] گرچه ممکن است در ظاهر جنبشی غیرسیاسی و بی‌اهمیت به نظر بیاید، اما از جهات قابل‌توجهی پراهمیت و شایان توجه است. توجهی گذرا به جنبش‌های اسلامی حاضر در جهان اسلام و خصوصاً منطقه پراهمیت خاورمیانه نشان می‌دهد که غالب جنبش‌های اسلامی موجود جنبش‌های بنیادگرا و دارای ضدیت با همزیستی هستند. این جنبش‌ها عمدتاً سیاسی‌اند و هدف آنها فتح دستگاه دولتی و پس از آن حاکم کردن تفسیری قشری و ضد تجدد از اسلام بر جامعه است. جنبش آموزشی فتح‌الله گولن اما این میان وضعیتی متفاوت دارد. کلید واژگان: همزیستی گروههای مختلف، جنبش آموزشی، نسل طلایی، فتح الله گولن
دانلود