جنبش نورسیه و تأثیرپذیری پیروان آن از انقلاب اسلامی
36 بازدید
محل نشر: مجموعه مقالات ارسالی به شانزدهمین جشنواره بین‌المللی پژوهشی شیخ طوسی (قدس سره)،
نقش: نویسنده
سال نشر: 1392/12/01
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
جنبش فتح‌الله گولن گرچه ممکن است در ظاهر جنبشی غیرسیاسی و بی‌اهمیت به نظر بیاید، اما از جهات قابل‌توجهی پراهمیت و شایان توجه است. توجهی گذرا به جنبش‌های اسلامی حاضر در جهان اسلام و خصوصاً منطقه پراهمیت خاورمیانه نشان می‌دهد که غالب جنبش‌های اسلامی موجود جنبش‌های بنیادگرا و دارای ضدیت با همزیستی هستند. این جنبش‌ها عمدتاً سیاسی‌اند و هدف آنها فتح دستگاه دولتی و پس از آن حاکم کردن تفسیری قشری و ضد تجدد از اسلام بر جامعه است. جنبش آموزشی فتح‌الله گولن اما این میان وضعیتی متفاوت دارد. آنچه در این مقاله پیش‌و دارید، گزارش، تحلیل، بررسی و احیانا نقد مختصر پیرامون فعالیتهای گسترده آموزشی- تربیتی مجموعة فتح‌الله گولن در کشورهای مختلف جهان است. مطالعة این مختصر می‌تواند در جهت آگاهی خوانندگان گرامی، دلسوزان و مبلغان ارجمند نسبت به فعالیت بعضی از مؤسسات تبلیغاتی مؤثر باشد. امید آنکه ما را برای تلاش گسترده و دردمندانه آماده سازد. فتح‌الله گولن یکی از شخصیتهای شناخته شده و مطرح در جامعة اسلامی معاصر ترکیه است. وی فارغ‌التحصیل مدارس امام خطیب و دانشکدة الهیات این کشور است. او نخست به عنوان کارمند (مبلغ) به استخدام سازمان امور دیانت جمهوری ترکیه درآمد و در شرق ترکیه امر تبلیغ مذهب حنفی و اشاعة اندیشه‌های بدیع‌الزمان سعید نورسی را برعهده داشت. در این راستا مراکز و بنیادهای اقتصادی، آموزشی و فرهنگی مختلفی تأسیس کرد. همچنین این مقاله در یک گفتار به این می‌پردازد که فتح الله گولن با چه رویکردی به مکتب سعید نورسی می‌نگرد و جنبش مدارس امام خطیب در ترکیه از کی شروع شد. شکل‌گیری جنبش گولن دقیقا از کی بوده است. و فعالیت‌های فتح الله گولن نیز نکات قوت و ضعف سیستم آموزش و پژوهشی آنها چیست؟ سپس وضعیت فعلی و آیندة جنبش مورد مداقه قرار خواهد گرفت. نوع مدارس و کالج‌های آنان چگونه است؟ چگونگی جذب جوانان و نیز مشترکات و تفاوت‌های آنان با شیعه در چه موضوعاتی است؟ در پایان رویکرد و نکته نظر این جنبش را به برخی از رویکردهای معاصر جهان بازگو خواهم نمود. در پایان تأثیرپذیری این جنبش از انقلاب اسلامی ایران بیان خواهد شد.
دانلود