انتقادپذیری
38 بازدید
محل نشر: مجلة زمزم معارف، شمارة 33، ص 64
نقش: نویسنده
سال نشر: 1390/10/16
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
دخترهفده ساله‌ا‌ی از تهران بنام زینب- ن، نامه‌‌ای به مقام معظم رهبری می‌نویسد و در آن می‌آورد: «روز قدس، مردی- در میان خطبه‌های شما- بلند شد، مثل این که نامه‌‌ای داشت، ولی شما چقدر تلخ او را در انظار هزاران نفر شکستید». «مقام معظم رهبری برای روشن شدن ذهن آن نوجوان، چنین می‌نویسد:
دانلود