نواندیشی دینی؛ حقیقتی گران و ادعایی ارزان
72 بازدید
محل نشر: ارائه شده در دومین همایش نواندیشی دینی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران؛ چاپ شده در مج
نقش: نویسنده
سال نشر: 1388/09/16
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
نوشتار حاضر به بیان حقیقت نواندیشی‌دینی و متمایز ساختن آن از دیگر رویکردهای نازل که گاه با تظاهر و ژست روشنفکری اما تهی از حقیقت آن انجام می‌گیرد، به این موضوع پرداخته است و در لابه‌لای آن به تاریک‌اندیشی‌های موجود و روشنفکرنمایی‌ها و معضلات این عرصه اشاره گردیده است و از آنجایی که این قلم رسالت خویش را بهبود وضعیت می‌داند، از ذکر مصادیق به صورت مشخص خودداری نموده تا اسباب لجاجت را فراهم نسازد و بازار توجیه را که مورد انتفاد است تجدید و تشدید نکند. با این امید که روزی نهال روشنفکری در تفکر این سرزمین قوم تقلیدزده و ذهن‌های جزمیت خوی بارور گردد. و نیز بایسته است به این نکته تاکید گردد که در باب روشنفکری دیدگاههای دیگری نیز و حتی باز تعریف‌های محتوایی وجود دارد و برخی از اندیشمندان آنرا با پسوندهایی همراه کرده و تبیین‌هایی درخوری دارند اما در این نوشتار به یک تصویر معروف و غالب اکتفا شده و برای بازشناسی اجمالی حقیقتِ گِرانِ روشنفکری و ادعای ارزانِ آن کفایت خواهد شد، بدون اینکه مدعی نگاه جامع به این مقوله باشد. شایسته‌تر خواهد بود به این مقوله از دریچه نگاه خاستگاه این اصطلاح آغاز سپس به تعاریفی که ازآن ارائه شده و ویژگی‌هایی که برای آن برشمرده‌اند و سرانجام با یک تعریف غیر معقّد و تذکر شاخصه‌های بپردازیم.
دانلود