وحی از دیدگاه ابو نصر فارابی و صدرالمتألهین شیرازی
52 بازدید
محل نشر: سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه، جلد سوم مجموعة مقالات انسان، امامت، سیاست؛ ج
نقش: نویسنده
سال نشر: 1390/02/14
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
وحی پایه و اساس نبوت و از امور ضروری ادیان آسمانی است. و ارتباط مرموز و ویژه‌ای است بین خدا و انسان های ممتاز و برگزیده‌ای که پیامبر نامیده می‌شوند. تبیین فلسفی وحی به عنوان یکی از دیرینه ترین، مشهورترین و عمیق ترین دغدغه‌های بشری از زمانهای قدیم تا پساتجدد بوده و بی‌تردید یکی از مهم‌ترین مسایل الهیاتی معاصر در جهان آشوبناک امروزی است. امروزه یکی از مسائل مهم در فلسفه تبیین فلسفی وحی است، اندیشمندان مسلمان به آن توجه داشته و نظریات خاصی ابراز نموده‌اند. در این میان از مهم‌ترین دیدگاهها دو دیدگاه متفاوت یعنی دیدگاه فارابی و صدرای شیرازی است و با توجه به اینکه هر دو فیلسوف مسلمان و مؤسس مکتب هستند (فارابی به عنوان مؤسس فلسفۀ اسلامی و صدرالمتألهین شیرازی به عنوان مؤسس حکمت متعالیه)، مقایسه و تطبیق نظریاتشان از اهمیت بیشتری برخوردار است.
دانلود