عقل و ایمان از دیدگاه مرتضی مطهری و آلوین پلنتینگا
50 بازدید
ناشر: نشر معارف
نقش: نویسنده
شابک: 8-43-5135-600-978
سال نشر: 1388
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 2
زبان : فارسی
در این کتاب، راهی را آغازیدم که می‌تواند به افق‌های تازه‌ای از اندیشة دینی دست یافت. از ارتباط مباحث دینی و فلسفی، موضوعاتی پدید آمده است که در فلسفه، کلام و معرفت‌شناسی دینی و به طور خاص در دانش‌های جدیدتری همچون فلسفة دین مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. یکی از این موضوعات مهم و تأثیرگذار، موضوع ارتباط عقل و ایمان است. آشکار شدن آراء در این موضوع، می‌تواند سرنوشت بسیاری از مباحث دیگر را دگرگون سازد.