معرفت‌شناسی باور دینی از دیدگاه مرتضی مطهری و آلوین پلنتینگا
43 بازدید
ناشر: مرکز بین‌المللی ترجمه و نشر المصطفی (ص)
نقش: نویسنده
شابک: 0-503-195-964-978
سال نشر: 1390
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 2
زبان : فارسی
در این کتاب اصطلاحات عقل و ایمان، رابطة عقل و ایمان، اقسام عقل، مراتب ایمان، وکارکردهای آن دو از زوایای مختلف تبیین شده و به بحثهای معرفت‌شناسی باورهای دینی و فلسفة دین پرداخته شده است. دیدگاه مرتضی مطهری در باب عقل، ایمان و رابطة این دو و نیز مقایسة دیدگاه ایشان با عقل‌گرایی حداکثری، ایمان‌گرایی و عقل‌گرایی انتقادی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. همچنین نظر آلوین پلنتینگا در مورد بحثهایی چون مبناگروی، مبناگروی سنتی و نقد آن، قرینه‌گرایی، نقد قرینه‌گرایی از منظر پلنتینگا و معرفت‌شناسی اصلاح شده در قالب معقولیت، توجیه و تضمین تبیین و تحلیل شده است. در نهایت دیدگاه‌ها را مقایسه نموده، و همسانی و ناهمسانی‌های آنها استخراج شده‌است.