عقل و ایمان از دیدگاه ابن‌رشد، صدرالمتألهین شیرازی و ایمانوئل کانت
60 بازدید
ناشر: مرکز بین‌المللی ترجمه و نشر المصطفی (ص)
نقش: نویسنده
شابک: 2-356-195-964-978
سال نشر: 1390
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 2
زبان : فارسی
در این کتاب با توسعة راهی که نویسنده آغازیده است می‌توان به افق‌های تازه‌ای در اندیبشة دینی دست یافت. و گره‌های کوری را باز کرد. از ارتباط مباحث دینی و فلسفی موضوعاتی متولد شده است که در فلسفه، کلام، معرفت‌شناسی دینی به طور خاص در دانش‌هایی جدیدتر همچون فلسفة دین و کلام جدید مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. یکی از این موضوعات پرمسئله، بااهمیت، تأثیرگذار و بنیادین، موضوع ارتیاط عقل و ایمان است. تعیین موضع در این موضوع می‌تواند سرنوشت بسیاری از مباحث دیگر فلسفه و دین را دگرگون سازد. کتاب حاضر ارتباط عقل و ایمان را از حیث تطبیقی پیگیری کرده و به دنبال آن است که امکان و اندازه و چگونگی عقلانی شدن ایمان را از دیدگاه سه فیلسوف مکتب‌ساز بررسی نماید.