سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مؤسسه علمی فرهنگی دارالحدیث 
مترجم  
 
ادامه دارد 
ترجمه 
همکاری 
مؤسسه رواق حکمت ‏ 
برگردان 
 
ادامه دارد 
ترجمه  
همکاری 
ادارة پژوهش مجتمع عالی امام خمینی (ره) 
پژوهش، ترجمه و ... 
 
ادامه دارد 
امور پژوهشی  
همکاری 
پژوهشکده پژوهشگاه بین‌المللی المصطفی (ره) 
محقق 
 
ادامه دارد 
پژوهشهای اسلامی  
همکاری 
مسئول انجمن علمی فلسفه و عرفان آموزش عالی امام خمینی (ره) 
مدیر 
 
ادامه دارد 
سیاست‌گذاری 
همکاری 
مؤسسه عمارالمهدی (عج) 
مترجم و مدیریت بخش آذری سایت http://tvshia.com/azari 
1390/06/25 
ادامه دارد 
ترجمه، ویراستاری، مدیریت و نظارت 
همکاری 
Azerbaijan national Academy of sciences 
Assistant Professor 
1392/12/22 
ادامه دارد 
استاد و پژوهشگر  
تدریس 
مدرسة عالی تاریخ و ادیان 
مدرس 
1391/06/21 
1391/12/10 
تاریخ فلسفة غرب