اشتغال بانوان و نقش آن در پیشرفت و توسعة کشور با تأکید بر اندیشه‌های امام خمینی (ره)
338 بازدید
محل نشر: مجموعه مقالات برگزیده همایش سراسری زن در اندیشه امام خمینی (ره)، ص 348
نقش: نویسنده
سال نشر: 1388
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
دانش و صنعت، اساسی‌ترین بنیان‌های توسعه و پیشرفت هستند. توسعه اساسی‌ترین مقوله مورد بحث جهان امروز می‌باشد که سالهاست توجه کشورهای در حال رشد را به خود جلب کرده و به ورطة متفاوتی کشانده است. با مطالعة تاریخچه کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه در سالهای گذشته به این واقعیت می‌رسیم که مقوله توسعه از آن جهت که مستلزم بروز تغییراتی در جامعه می‌باشد، هم می‌تواند باعث شکوفایی و رشد عمیق و پایدار کشورها شود. و هم بی‌توجهی نسبت به تمام جوانب و پیامدهای آن، می‌تواند منجر به فروپاشی بنیانهای فرهنگی و اجتماعی کشورها شود. بروز بحران در این‌ گونه کشورها، به دلیل پیروی ناآگاهانه از راهبردها و الگوی تعیین شده دنیای صنعتی و القاء این باور در جهان است که پیروی از غرب در مسیر رشد و توسعه‌یافتگی، یک آیین غیر قابل سرپیچی است. اما اندیشمندان و تحلیل‌گران واقع‌نگر جهان امروز به این نتیجه رسیده‌اند که: 1- الگوهای رایج غربی در مورد توسعه و تمدن نه تنها برای جهان سوم کارساز نیست، بلکه موجب از هم گسیختگی هر چه بیشتر آنها نیز می‌شود. 2- الگوهای غربی حتی سعادت و کامیابی انسانها را در دنیای غرب نیز فراهم نساخته و سرگشتگی و آشفتگی روحی و روانی آنها را باعث گشته است. در کشورهای توسعه‌نیافته و در حال توسعه کنونی تبعیض‌هایی که بر زنان رفته، مشکلات و مسائل متعددی را در راه توسعه‌یافتگی این‌گونه کشورها به وجود آورده تا جایی که این گونه تبعیض‌ها به صورت هنجارهای اجتماعی درآمده و منشأ نابرابری فرصت‌های زنان و مردان گردیده است. امام خمینی (ره) از شخصیتهای بزرگی است که در ترسیم و تثبیت این بعد از شخصیت زنان در دوران معاصر سهمی به سزا دارد. ایشان می‌خواهند با توجه به اصل اسلام این نابرابری را با هویت انسان‌ساز زن تطبیق دهد. واژه‌های کلیدی: اشتغال، زنان، توسعه، امام خمینی (ره)، الگو، شکوفایی، دانش و صنعت.